Създаването на градина с ниска поддръжка е чудесен начин да спестите време и пари.

Създаването на градина с ниска поддръжка е чудесен начин да спестите време и пари.

По-голямата част от конвенционалните подходи за ландшафтен дизайн се основават на контрол, а не на сътрудничество. В резултат на това днешните градини често са зони на екологично бедствие. С навлизането в новото хилядолетие е добър момент да помислим за развиване на нови отношения с природата...

Read more